چرا فروهرها را کشتند؟

قتل داریوش و پروانه فروهر بی‌شک از مهم‌ترین ترورهای رهبران سیاسی اپوزیسیون درون کشور در تاریخ معاصر ایران بوده است. یک هفته پیش از قتل فروهرها، مجید شریف، نویسنده‌ی منتقد، به قتل رسیده بود. دو ماه پیش از آن نیز،… به خواندن ادامه دهید ›

نوشته‌های تازه