1946249

اخلاق و انتخابات هفتم اسفند، دستی را که نمی توانستند گاز بگیرند، بوسیدند!

مصاحبه با علیرضا کیانی از سایت دیدگاه نو، ۲۰ اسفند ۹۴ علیرضا کیانی – در انتخابات اخیر مجلس خبرگان، حضور درّی نجف آبادی و محمدی ری شهری در لیست «خبرگان مردم» که لیست منسوب به هاشمی رفسنجانی بود خبرساز شد… به خواندن ادامه دهید ›

نوشته‌های تازه