تاریخی‌

از زمستان ٥٧، تابستان ٦٧ پيدا بود

نطفهٔ اعدام‌هاى سياسى و بدون محاکمه در جمهورى اسلامى و در رأس آنها اعدام‌هاى بى‌محاکمهٔ تابستان ۶۷ در ٢۶ بهمن ١٣۵٧ بسته شد؛ یعنی در زمان اعدام‌هاى مدرسهٔ رفاه، که عده‌اى از امراى ارتش ايران را بدون رعایت آيين دادرسى و… به خواندن ادامه دهید ›

قيام ۱۸ تير: جنبشى براى رسيدن به دموكراسى

١٤ سال از قيام دانشجويى ١٨ تير ۷۸ می‌گذرد ــ قيامى كه حامل گفتمانى نو در سطح ملى بود. اين قيام دو سال پس از انتخاب محمد خاتمى به رياست جمهورى در دوم خرداد ٧٦ رخ داد. در انتخابات دوم… به خواندن ادامه دهید ›

جاى خالى پروانه فروهر در تهران

٢٩ اسفند ١٣٩١ هفتادوچهارمين سالگرد زادروز پروانه فروهر است. وى ١٤ سال پيش به همراه همسرش در وحشت‌انگيزترين ترور سياسى كشور به دست مأموران جمهورى اسلامى کاردآجين شد. سال ١٣٧٧ بود و او تازه ٥٩ ساله شده بود و در… به خواندن ادامه دهید ›

فيلم آرگو ۲

را ديده‌ايد؟ ديپلماتى بلندپايه كه به‌تازگى از مأموريتى در اروپا به تهران بازگشته است به دست دانشجويان خط امام به جرم جاسوسى بازداشت می‌شود. دانشجويان انقلابى، كه بازيچه‌اى در دست حكومت بودند، او را ماه‌ها در اتاقى زندانى و، با عنوان بازجويى،… به خواندن ادامه دهید ›

جبهه ملى و انقلاب اسلامى – بخش دوم

هدف جبهه ملى چهارم: احياى حقوق ملت اهداف اوليه از اتحاد نيروهاى جبهه ملى و سپس تشکيل جبهه ملى چهارم احياى حقوق ملت، اجراى قانون اساسى مشروطه، كه قانونى دموكراتيك بود، و برقرارى حاكميت ملى در چارچوب اين قانون و… به خواندن ادامه دهید ›

جبهه ملی و انقلاب اسلامی  بخش يكم: وضعيت جبهه ملى در آستانه انقلاب  

  مقدمه جبهه ملی ايران را بی‌ترديد می‌توان ستون فقرات نيروهای ملی و دموكرات و سكولار ايران از دوران مصدق تا پيروزی انقلاب اسلامی خواند. به همين علت، جايگاه و موضع‌گيری‌های اين تشكل سياسی در تاريخ ايران بسيار بااهميت بوده… به خواندن ادامه دهید ›