سیاسی

خانه فروهرها، خانه آزادی – بخش یکم

خانه فروهرها، خانه آزادی سعید بشیرتاش می دانستند که من با فروهرها رابطه ای دائمی دارم. چیز پنهان کردنی نبود. بارها به همین خاطر بازجویی شده بودم. دو مامور وزارت اطلاعات که در تشکیلات نفوذ کرده بودند و از دیوار… به خواندن ادامه دهید ›